Dorada

Strojna i manualna dorada u našoj tiskari vrši se precizno i pažljivo. Posebna kontrola kvalitete provodi se na samom završetku tiska i obuhvaća svaki pojedini artikl, s ciljem osiguravanja vrhunske kvalitete. 

USLUGE DORADE:

Tvrdi uvez

Meki uvez

Spiralni uvez

Priprema /izrada materijala po mjeri za sve vrste ambalaže i artikala. 

Kaširanje

Klamanje

Savijanje

Ljepljenje

Dizajn, projektiranje i izrada papirnate ambalaže za razne proizvode. 

Velike ili male količine...Nema problema!

Zatraži ponudu

Klikni i nazovi:

radno vrijeme 8:00 – 16:00

Adresa  Zagorska 57, 10000 Zagreb

E mail info@setoffset.hr